/מדיניות פרטיות המשתמשים באתר terapeak.esell.co.il
מדיניות פרטיות המשתמשים באתר terapeak.esell.co.il 2017-11-27T22:39:54+00:00

אתר terapeak.esell.co.il נבנה על ידי eGlobe שיווק ומסחר באינטרנט (להלן eGlobe) והינו בתכנית שותפים עם חברת terapeak.com. על המשתמשים לקרוא גם את תנאי השימוש באתר.

הסבר על מדיניות פרטיות באתר terapeak.esell.co.il

eGlobe מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר terapeak.esell.co.il (להלן: “האתר”).

תנאים אלה ילמדו אתכם מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש eGlobe במידע שתמסרו לו ובמידע שייאסף אודותיכם בעת שימוש באתר. במדיניות זו, הביטוי “מידע אישי” פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אתכם, לרבות שמכם הפרטי ושם משפחתכם, כתובתכם, מספר הטלפון שלכם ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

דיווח על פגיעה בפרטיותכם

אם אתה חושב שפרטיותכם נפגעה במהלכם השימוש באתר אנא פנו ל-eGlobe  באמצעות כתובת דוא”ל info@eglobe.co.il.

מסירת פרטים ומידע אישי

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, ישנם שירותי ערך מוסף (כגון הרשמה לדיוור אלקטרוני) שעשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה, ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להירשם באזור הרלבנטי באתר. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתם מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרתם. הפרטים והמידע האישי שתמסרו, וכן פרטים נוספים אודות שימושכם באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי eGlobe במערכות מאובטחות וייעשה בהם שימוש לצורכי eGlobe בלבד.

אינכם חייבים על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתכם וברצונכם החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממכם את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לכם וכן לפגוע ביכולת ליצור איתכם קשר, במידת הצורך.

כאשר אתם מוסרים מידע אישי של צד שלישי, אתם מצהירים כי קיבלתם את הסכמתו המפורשת למסירת המידע ל-eGlobe, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלכם השימוש באתר

בעת שתשתמשו באתר, עשוי eGlobe לאסוף מידע על נוהגיכם ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענתם או פרסמתם, מידע שקראתם, העמודים שבהם צפיתם, השירותים שעניינו אתכם, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשתם לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אתכם, סוג מכשיר הקצה שברשותכם ועוד. בנוסף, eGlobe רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותכם באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתם משתפים

eGlobe מעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבכם כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

תנאי שימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסרו ובפרטים שיאסוף eGlobe במהלך השימוש שתעשו באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

 • כדי לאפשר לכם להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לזהות אתכם במהלכם כניסות חוזרות שלכם לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממכם להזין בכל פעם את פרטיכם;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את eGlobe לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אתכם אישית;
 • כדי לאפשר לכם להתאים את השירותים באתר להעדפותיכם;
 • כדי לשלוח אליכם מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל eGlobe, סקרים, עלוני מידע וכיו”ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליכם באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוששל האתר;
 • ליצירת קשר אתכם כש-eGlobe סבור שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אתכם אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף אתתנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשeGlobe סבור בתום-לב כי עליו לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

eGlobe לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרתם והפרטים שנאספו על פעילותכם באתר, אלא במקרים שלהלן –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • אם תפרו את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי eGlobe כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי eGlobe צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיכם או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין eGlobe ו/או מי מטעמו;
 • בכל מקרה שeGlobe יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם או לרכושכם או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים ב- eGlobe וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של eGlobe. eGlobe לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותכם ללא הסכמתכם;
 • אם eGlobe יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתכם המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שeGlobe אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, בדרך כלל בישראל, אך עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, Google, פייסבוק וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתכם למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

eGlobe עשוי להשתמש באתר ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ופרסום שלו ברחבי הרשת בהתאם להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע וכן לצורכי התחשבנות עם אתר terapeak.com באמצעות תכנית השותפים בה שותף האתר.

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אתכם. ה-Cookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מדורים, מידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

eGlobe נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרתם (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לכם מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבת’, להמליץ לכם על תכנים אחרים שעשויים לעניין אתכם ועוד.

אם אינכם רוצים לקבל Cookies תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתכם מאיסוף קבצי Cookies אודותיכם (באמצעות “Opt-Out”):

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתכם משירות Google Analytics, לחצו כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחצו כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתכם משירות הפרסומות של פייסבוק, לחצו כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחצו כאן.

זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה-Cookies במחשבכם בכל רגע. מוצע שתעשו כן, רק אם אתה משוכנע שאינכם רוצים שהאתר יותאם להעדפותיכם או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותכם באתר.

אבטחת מידע

eGlobe מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, eGlobe אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את eGlobe יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממכם להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומכם לאתר. מידע הדרוש ל-eGlobe – לרבות תיעוד פעולות שביצעתם באתר – יוסיף להישמר על ידי eGlobe על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם. אם בתוך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שנתבקש eGlobe למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאים לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה ל-eGlobe לפעול כאמור.

שינויים במדיניות פרטיות

eGlobe רשאי לשנות מעת לעת את התנאים של מדיניות פרטיות הגולש. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתכם למדיניות המתוקנת. אם אינכם מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליכם לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכלו לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

עודכן לאחרונה: 21/11/2017